Cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tiểu học 2018 – 2019 Major Education

Chuỗi hình ảnh Major Education đồng hành cùng cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2018 – 2019.