Ngày 01-02/10/2021, Đại diện Major Education Báo Cáo Về Major Books trong hội thảo quốc gia năm 2021 với chủ đề “Nghiên cứu và Giảng dạy Ngoại ngữ, Bản ngữ và Quốc tế học trong thời kỳ hội nhập” được tổ chức bởi Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng. Hội thảo là diễn đàn để các giảng viên và nhà nghiên cứu trao đổi thông tin khoa học, cập nhật và báo cáo kết quả nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt, ngoại ngữ và quốc tế học trong thời kỳ hội nhập. Đại Diện Major Education Báo Cáo Về Major Books. ảnh 1

Đại diện Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Major Education ThS. Lê Quý Mai Huyên và ThS. Huỳnh Thị Vân Anh vô cùng vinh dự khi được tham gia giao lưu học thuật giữa các nhà nghiên cứu, các khoa chuyên môn, các trường đại học và viện nghiên cứu.

Đại Diện Major Education Báo Cáo Về Major Books. anh 2

Tại Hội thảo, đại diện Major Education mang đến báo cáo giáo dục về cuốn sách Major Books với nội dung :”Applying Task-Based Learning To Teaching Speaking Skill For Primary Students”. 

Đại Diện Major Education Báo Cáo Về Major Books. anh 3

Hội thảo đã kết thúc thành công với các hoạt động báo cáo và trao đổi diễn ra sôi nổi trong 2 ngày làm việc (ngày 01&02/10/2021) về Major Books nói chung và các báo cao khác nói riêng.. Đại diện Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Major Education hân hạnh nhận được Giấy chứng nhận đến từ ban hội thảo quốc gia. 

Đại Diện Major Education Báo Cáo Về Major Books. anh 4