BẢNG THU PHÍ KHOÁ HỌC

[vc_row][vc_column][vc_column_text]
ĐỘ TUỔI KHÓA HỌC CHI PHÍ (VNĐ)
6 – 8 STARTERS 1 7,499,000
STARTERS 2 7,499,000
9 – 10 MOVERS 1 7,499,000
MOVERS 2 7,499,000
11 – 12 FLYERS 1 7,499,000
FLYERS 2 7,499,000
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]