GIỚI THIỆU MAJOR STARS

Major Stars Online là chương trình kèm cặp Toán, Tiếng Việt dành cho học sinh Tiểu Học, giúp các em nắm vững kiến thức và duy trì học lực như học trực tiếp. Giáo án bám sát chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục, giúp phụ huynh yên tâm con không bị “lỗ hổng” kiến thức khi quay trở lại trường.

Tại sao nên chọn Major Star ?

👍 Đảm bảo an toàn mùa dịch.

👍 Đảm bảo con không bị hổng kiến thức.

👍 Duy trì thái độ và phong cách học tập của con.

👍 Linh hoạt chuyển đổi hình thức học online sang offline khi dịch được kiểm soát

Phương pháp giảng dạy

  • Cá nhân hóa.
  • Học sinh tự khám phá và thu thập kiến thức.
  • Tính ứng dụng là ưu tiên.
  • Đề cao tinh thần hợp tác, vui vẻ.
  • Mục tiêu là sự tiến bộ tự thân của các bạn học sinh.

Tìm hiểu chương trình học và đăng ký ghi danh