Đội Ngũ Giáo Viên

  • Đội ngũ Giáo viên Kĩ năng sống của nhà trường tốt nghiệp chuyên ngành Tâm lí, xã hội, ngành sư phạm được qua đào tạo nghiệp vụ giảng dạy Kĩ năng sống. 
  • Họ là những người tự tin, đam mê, sống với các giá trị mà Giáo viên Major Education cam kết định thân: Tôn trọng và tự trọng, Trách nhiệm, Tài giỏi, Chính trực, Yêu thương.