Đồng hành cùng nhà trường hoàn thành mục tiêu vì sự tiến bộ của mỗi học sinh, chương trình Kĩ năng sống SEL nhằm xây dựng động lực nội tại mạnh mẽ và trang bị cho học sinh những mô thức đúng đắn để chèo lái động lực của mình, hướng đến cuộc sống hạnh phúc, trọn vẹn.

 

Hoàn thành chương trình Kĩ năng sống SEL, học sinh sẽ:

  • Xác định mục tiêu ngắn hạn, dài hạn của cả năm học và cuộc đời.
  • Rèn luyện để nâng cao năng lực tỉnh thức, làm chủ bản thân.
  • Thể hiện vai trò làm chủ môi trường học tập của mình.
  • Thiết lập các mối quan hệ tích cực với cộng đồng.

Liên Hệ Tư Vấn Chương Trình Social Emotion Learning Major

Email

  • huyen@truongvietanh.com
  • loananh@truongvietanh.com

Số điện thoại

  • 098 438 8988
  • 091 299 0490

Mạng xã hội