Tầm nhìn

Năm 2030 trở thành tập đoàn giáo dục đứng đầu toàn quốc về khoa học giảng dạy và quy mô đào tạo.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra môi trường học tập vui vẻ và thực dụng cho học sinh Việt Nam.

Vui vẻ

Để học sinh hạnh phúc khi học tập, và trải nghiệm trạng thái học tập hiệu quả nhất

Thực dụng

Để học sinh tập trung thời gian và nguồn lực của học sinh vào thu thập những hành trang, rèn luyện những kỹ năng cần có cho thành công và hạnh phúc tương lai của chính mình, chứ không chạy theo những thành tích hiện tại.

Để hoàn thành sứ mệnh của mình, Major Education cần phải:

Thước đo sự thành công của Major Education là “Sự tiến bộ của từng học sinh”

Mỗi học sinh có điểm mạnh, điểm yếu, mối quan tâm, điểm xuất phát khác nhau. Vì vậy, mục tiêu của giáo dục là giúp mỗi em có sự tiến bộ, so với chính bản thân mình, qua từng năm học.