vàng

Giải bóng đá

EDUCATOR 2023

15-07-2023
Ngày
Giờ
Phút
Giây

Các đội tham dự

Địa điểm và thời gian tổ chức thi đấu

Celadon Sport & Resort club 02
Đường D2, Celadon City, P. Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian mỗi trận thi đấu: 20 phút/trận

Thể thức thi đấu

Thể thức

Tính điểm

Căn cứ vào tổng số điểm các đội đạt được. Nếu có 2 hay nhiều đội bằng điểm thì xét chỉ số phụ theo thứ tự:

Đơn vị tổ chức